Groep experts waarschuwt voor onvermijdelijke en gelijktijdige implosie van energie-, voedsel-, water- en geldsystemen 

De voornaamste veroorzakers van de onvermijdelijke instorting in de komende jaren zijn volgens een groep experts de politici, die jarenlang veel te veel geld hebben geleend en uitgegeven. Het plafond is nu bereikt.

Het zijn allang niet meer de enkele complot- en doemdenkers die zeggen dat de huidige crisis nooit meer wordt opgelost en de hele Westerse beschaving zal instorten. Richard Duncan, voormalig financieel specialist bij de Wereld Bank en hoofdeconoom bijBlackhorse Asset Management, verklaarde tegenover CNBC een ‘doodspiraal’ te zien die zal uitmonden in een zeer ernstige Depressie die ‘onze beschaving niet kan overleven’. Andere financiële, economische en politieke experts trekken dezelfde apocalyptische conclusies.

Duncan sprak met name over de Verenigde Staten, maar hun instorting zal in Europa minimaal dezelfde ellende veroorzaken. De officiële Amerikaanse staatsschuld is met $ 16 biljoen onhoudbaar. Volgens Laurence Koktlikoff, ooit lid van president Reagans economische adviesraad, is de werkelijke staatsschuld als alle financiële verplichtingen ten aanzien van de gezondheidszorg en sociale zekerheid erbij worden opgeteld een duizelingwekkende $ 211 biljoen.

Gelijktijdige implosie geld, voedsel, water en energie

Een groep wetenschappers, economen en geopolitieke analisten zien niet alleen een financiële en economische instorting aankomen, maar ook een sociale, technologische en maatschappelijke. Eén van de hen, Chris Martenson -voormalig vicepresident van een Fortune-300 bedrijf- legt uit dat ‘wij een identiek patroon zien in onze schuld, totale kredietmarkt en geldvoorziening dat garandeert dat ze zullen instorten. Dit patroon is vrijwel hetzelfde als in ieder piramidespel, één dat exponentieel snel escaleert voordat het in elkaar stort. De hoofdverantwoordelijken zijn de regeringen van over de hele wereld.’

‘Het feit dat dit patroon zich niet beperkt tot de economie is pas écht zorgwekkend. We vonden namelijk hetzelfde catastrofale patroon in onze energie-, voedsel- en watersystemen. Deze systemen kunnen allemaal tegelijkertijd imploderen: voedsel, water, energie en geld. Alles.’

Piramidespel in ieder kritiek systeem

Een ander lid van het team, Keith Fitz-Gerald, hoofd van de gelijknamige groep, constateert een ‘gevaarlijke countdown die snel richting de nul gaat. En als dat gebeurt zal de daarop volgende chaos de Amerikanen verpletteren.’ Dr. Kent Moors, energieadviseur van 16 verschillende regeringen op de wereld en lid van twee taakgroepen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, is het met zijn collega’s eens. ‘Het meest beangstigende is dat in vrijwel ieder kritiek systeem van onze samenleving en manier van leven exact hetzelfde patroon is te zien.’

‘Dit patroon is nauwelijks te zien, tenzij je begrijpt hoe een catastrofe zoals deze op gang komt. Eerst is het vrijwel onmogelijk te ontdekken. Alles lijkt goed te gaan, net als in ieder piramidespel. Het virus groeit echter verraderlijk snel door en verdubbelt zich keer op keer, met steeds kortere tussenpozen, totdat het een onhoudbaar niveau bereikt. En dan stort het systeem in elkaar.’

De eerste verdubbeling vond volgens Martenson plaats tussen de jaren ’40 en de jaren ’70. De tweede verdubbeling nam al veel minder tijd in beslag, namelijk slechts 7 jaar (in de periode 1970-1977). Dat gold ook voor de derde verdubbeling. De vierde nam slechts 5 jaar in beslag, en daarna gebeurde het nóg twee keer. ‘In de vroege jaren ’40 was de totale kredietmarkt 158% van ons BNP, in 2011 was dit 357%.’

Spaargeld, pensioenen weggevaagd

Fitz-Gerald wijst erop dat de risicovolle derivaten in het financiële systeem 20 x hoger zijn dan het totale BNP van de wereld. ‘Dat is onhoudbaar en onmogelijk op een ordelijke manier op te lossen. De mensen kunnen de garanties van de overheid voor hun (spaar)rekeningen dus vergeten. Die geven een vals gevoel van veiligheid. Dat geldt ook voor de pensioenen; die kunnen op ieder moment worden opgeschort. Een instorting zal alle pensioenen wegvagen. De sociale zekerheid en ziektekostenverzekeringen worden nog overeind gehouden maar zijn reeds bankroet.’

Over twee jaar heeft de Amerikaanse regering geen geld meer voor de op veel plaatsen nu al in elkaar stortende infrastructuur. Sommige steden, zoals Trenton in New Jersey, hebben vanwege de bezuinigingen één derde van hun politiemacht moeten ontslaan. In Colorado Springs moest om dezelfde reden één derde van de straatlantaarns, vuilniscontainers en busroutes worden geschrapt.

Torenhoge inflatie

Na een periode van deflatie dreigt er op korte termijn een periode met gigantische inflatie. Een gemiddeld Amerikaans huishouden zal spoedig jaarlijks $ 150.000 nodig hebben om enkel de basis levensbehoeften te kunnen betalen, terwijl 52% van de Amerikanen nu al nauwelijks kan rondkomen. ‘Voordat de economie gevaarlijk onstabiel wordt moeten mensen zich met hun investeringen, spaargeld en persoonlijke financiën gaan voorbereiden,’ waarschuwt Fitz-Gerald.

Europa stort nog sneller in

Volgens opiniepeilingen voelt 61% van de Amerikanen dat er inderdaad een catastrofe aankomt. Slechts 15% zegt hierop voorbereid te zijn. Als bedacht wordt dat de instorting in Griekenland, Spanje, Italië, Portugal, Frankrijk en bijna alle andere Europese landen nog sneller verloopt dat in de Verenigde Staten, is het de hoogste tijd dat ook wij onder ogen gaan zien dat onze manier van leven de komende jaren drastisch en permanent dreigt te veranderen, en bepaald niet ten goede.

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/?id=662683&r=1&tbl_archief=&